Missie

Wij willen een financieel gezonde vereniging zijn waarbij op een plezierige manier een hoog basketbal niveau kan worden bereikt.

Visie

Om aan onze missie invulling te geven dienen wij onderstaande punten binnen 5 jaar te bereiken:

  • Trainer coaches opleiden/werven (primair bij de senioren teams vanaf u20)
  • Focus op inkomsten middels sponsoring
  • Ten minste 2 x per jaar een evenement organiseren
  • 2x per week trainen mogelijk maken
  • Indien mogelijk 2 jeugd teams per leeftijdcategorie
  • Bestuursinvulling of commissie lid leveren door seniorenteams
  • Opleiden scheidsrechter/tafelaar
  • Leden werven via social media
  • Technische commissie, voor het implementeren van het jeugdplan